حکم مدیرکلی دکتر هاشمی جواهری آماده است و به زودی به وی تحویل داده می شود

 

 

|

منبع

بخوانید:  مردمی ترین‌چهره ی کابینه دولت سیزدهم کیست؟