خبرسازی جعلی علیه «زاهدی وفا» به نام خبرگزاری برنا

منبع

به نظر می رسد این خبرسازی کذب در راستای تخریب دولت و تحت فشار قرار دادن سرپرست وزارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی درحال توزیع است و از جانب مخالفان دولت ساماندهی می شود.


|

خبرسازی جعلی علیه «زاهدی وفا» به نام خبرگزاری برنا

بخوانید:  در نخستین روز از سفر رئیسی به چین چه گذشت؟/ از تغییر دکور محل سخنرانی در مهرآباد تا اسکورت ماشین رئیسی در خیابان‌های پکن