خبرگزاری برنا همدان جایزه ملی جوانی جمعیت استان را کسب کرد

۲. خبرگزاری برنا حمدالله چاروسایی

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، برگزیدگان رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت استان همدان در هفت بخش مشخص و به شرح ذیل اعلام شد:

بخش سازمان های مردم نهاد:
۱. فروغ اندیشه
۲. نیک اندیشان
۳. قرارگاه شهید هاشمی و مهر فرشته ها

بخش نخبگان:
۱. مرضیه اتو گرا

 

چبخش خانواده:
۱. بهروز یارمحمد توسکی با هفت فرزند
۲. اکرم راستی با ۵ فرزند
۳. سمیرا طاهری با ۵ فرزند
 

خبرگزاری برنا همدان جایزه ملی جوانی جمعیت استان را کسب کرد

 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف