خبری که روزبه چشمی را خوشحال کرد

منبع

با حضور محمدحسین مرادمند و صدور کارت بازی او قرار است در دیدار با ملوان چشمی در پست هافبک دفاعی به میدان برود، موضوعی که بدون شک می تواند برای این بازیکن اتفاق خوب و خبر خوشحال کننده ای باشد. 

|

خبری که روزبه چشمی را خوشحال کرد

بازیکن مورد اعتماد ساپینتو در انزلی تغییر پست می دهد.