خبر تخریب ساختمان «شرکت چاپ رنگین تهران» تکذیب شد


خبر تخریب ساختمان «شرکت چاپ رنگین تهران» تکذیب شد

منبع

وی افزود: ملک موسوم به ساختمان چاپ رنگین به دلیل شان ملی و تاریخی و به عنوان یکی از پلاک‌های ارزشمند تاریخی منطقه به شماره ۳۳۸۱۶ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و این معاونت آمادگی دارد با همکاری مالک نسبت به مرمت و احیای اثر فوق اقدام کند.


|

بخوانید:  زیباسازی بیش از 3 هزار متر مربع از المان های معابر منتهی به مراکز آموزشی در منطقه 13