خبر خوب برای داوران لیگ برتری

منبع

داوران لیگ برتر فوتبال با دریافت مطالبات معوقه، فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر را آغاز مى کنند.

 انتهای پیام //