خبر خوش برای بازنشستگان/ حقوق بازنشستگان در شهریور طبق احکام جدید واریز می‌شود؟

افزایش حقوق بازنشستگان با موافقت دولت همراه شد. حقوق بازنشستگان از این ماه افزایش خواهد داشت.منبع