خبر خوش برای تولیدکنندگان مناطق آزاد


|

منبع

خبر خوش برای تولیدکنندگان مناطق آزاد

در این بخشنامه آمده است اصلاحیه قسمت (ه) بخشنامه شماره ۴۱۲۱۶ /۰۲ مورخ ۲۷/‌۰۲/‌۱۴۰۲‬ و بندهای ذیل بند ۱۲ از قسمت کلیات بخش یادشده جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۳۳۵) ایفاد می‌گردد.

در شرح اصلاحیه قسمت (ه) آمده است که:

۱- واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری (در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت) صرفاً حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف