خبر شهادت حاج قاسم چه زمانی به روحانی رسید؟

رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در اولین گفت و گو تصویری پس از پایان دولت دوازدهم با خبرنگاران برنا به گفت و گو نشست‌.منبع