خداحافظی با شرکت‌های نانویی در تهران

برنامه‌های سیزدهمین نمایشگاه فناوری‌نانو، پس از چهار روز به پایان رسید.


خداحافظی با شرکت‌های نانویی در تهران نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف