خداحافظی مهتاب کرامتی!


خداحافظی مهتاب کرامتی!

مهتاب کرامتی بازیگر سینما با انتشار دست نوشته ای در صفحه شخصی اش از نمایندگی یونیسف کنار کشید.

منبع