خداحافظی وینگر قرمزهای تبریزی با هواداران

بازیکن قرمزهای تبریزی از تراکتور جدا شد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سامان نریمان جهان از تراکتور جدا شد. این بازیکن قرمزهای تبریزی خبر خداحافظی اش از تراکتور را در فضای مجازی اش به صورت رسمی اعلام کرد.

 

پیام این بازیکن را ببینید:

2

منبع

خداحافظی وینگر قرمزهای تبریزی با هواداران

|