خدمت‌رسانی را هوش مصنوعی ارتقا داد

سامانه‌های هوشمند مبتنی بر شبکه بانکی کشور به مجموعه ها کمک می کند تا انواع خدمات به آسانی به مشتریان ارائه شود.

این سامانه هوشمند، قابلیت های منحصر به فردی را به شرکت ها و سازمان ها ارائه کرده و از آن‌جایی که در طراحی و تولید این نرم افزار‌ها به نیازهای حال و آینده مدیران سازمان ها و شرکت ها توجه شده، به مدیران سازمان ها و شرکت ها در جهت مدیریت هوشمند سازمان کمک قابل توجهی می کند.

 

 

منبع