خدمت‌رسانی سامانه ملی سفر به هموطنان مسافر جام جهانی قطر


خدمت‌رسانی سامانه ملی سفر به هموطنان مسافر جام جهانی قطر

سامانه ملی سفر ۰۹۶۲۹ در ایام جام جهانی قطر به صورت شبانه‌روزی در خدمت هموطنان مسافر جام جهانی خواهد بود.

منبع