خروج اصناف مزاحم شهری از سیرجان کلید خورد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|