خزعلی: هیات دولت بدون رئیس جمهور سخت است ولی مصمم‌تر شده‌ایم
خزعلی: هیات دولت بدون رئیس جمهور سخت است ولی مصمم‌تر شده‌ایممنبع

بخوانید:  برنامه‌های همه‌جانبه وزارت بهداشت برای جبران کمبود نیرو