خسارت ۱۵ میلیاردی اغتشاشات به آتش نشانی تهران/ تخریب ۲۵ دستگاه آتش نشانی و مصدومیت ۴ آتش نشان


مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در اغتشاشات اخیر تهران یک خودروی سنگین آتش نشانی که به ماموریت اطفا حریق یک منزل مسکونی اعزام شده بود توسط اغتشاشگران واژگون شده و به آتش کشیده شد. 


خسارت ۱۵ میلیاردی اغتشاشات به آتش نشانی تهران/ تخریب ۲۵ دستگاه آتش نشانی و مصدومیت ۴ آتش نشان

منبع

مدیرعامل سازمان آتش نشانی از حمله اغتشاشگران به ۴ ایستگاه آتش نشانی و خسارت ۱۵ میلیاردی به ۲۵ دستگاه و مصدومیت ۴ آتش نشان در حوادث اخیر تهران خبر داد‌.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اغتشاشگران به ۴ ایستگاه آتش نشانی تهران حمله کرده و شیشه های آنرا خرد کرده و به خودروهای آن آسیب وارد کردند. 


|