خطر از بیخ گوش ستاره سابق کشتی ایران گذشت

منبع

خوشبختانه قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان از این سانحه رانندگی جان سالم به در برد اما اتومبیل او خسارت سنگینی دید.

خطر از بیخ گوش ستاره سابق کشتی ایران گذشت