خطر خستگی و خواب‌آلودگی زائران در مسیر بازگشت جدی است


خطر خستگی و خواب‌آلودگی زائران در مسیر بازگشت جدی است

وی گفت: متأسفانه در ۳۰ کیلومتری اول مسیر ۷۰ درصد تصادفات ما به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی  اتفاق می‌افتد لذا از همه رانندگان استدعا داریم که به‌محض ورود به پایانه‌های مرزی به میزان کافی استراحت کنند بعد ادامه مسیر دهند، هر دو ساعت یک‌بار هم حداقل ۱۵ دقیقه در شانه خاکی سمت راست