خلق هویت ورزشی برای شهر تهران دارای ضرورت است

محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم اظهار کرد: خرسندیم در جمع قهرمانانی حضور داریم که با اثبات توانمندی خودشان پیشران توانمندی کشور می‌شوند و خیل بزرگی از جوانان را به سمت پیشرفت حرکت می‌دهند. امیدواریم با پیوستگی قهرمانان و حوزه مدیریت شهری بتوانیم این الگوسازی را گسترش دهیم.

قاسمپور ادامه داد: در بحث رسانه‌ای شدن نیز در ورزش بانوان نیاز به اقدامات بیشتری است که این مسأله را نیز پیگیری می‌کنیم؛ برخی از مطالبات بانوان ورزشکار با امکانات سازمان ورزش شهرداری قابل دسترسی است که امیدواریم شهرداری در این مساله کمک کند.

وی با بیان اینکه نیمی از جامعه ما بانوان هستند و البته اثرات آن بیش از این جمعیت است، افزود: در مجموعه مدیریت شهری به این قائلیم که یکی از هویت‌هایی که تهران باید پیدا کند هویت ورزشی است؛ تهران غیر از هویت پایتختی هویت دیگری ندارد و این خلق هویت برای ما موضوعیت دارد تا شهروندان ما افتخار کنند که تهرانی هستند.

زاکانی ادامه داد: حلقه مفقوده و گمشده ما در تهران این مسیری است که جنبه‌های تعلیم و تربیتی و ورزش حرفه‌ای و پهلوانی را در بر دارد و بخش زیادی از استعداد ها در پس این بی هویتی و عدم دنبال کردن موضوعات شهر از بین می‌رود و این بزرگترین ظلم است اما ما می‌توانیم این شرایط را تغییر دهیم.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالفمنبع

وی درباره چگونگی بهره مندی ورزشکاران از ظرفیت‌ های ورزش شهرداری که مورد درخواست بانوان مدال آور بود؛ توضیح داد: می‌توانیم به کمک سازمان ورزش کارت طلایی برای ورزشکاران صادر کنیم تا از امکانات ورزشی شهرداری استفاده کنند.

زاکانی همچنین بیان کرد: در حوزه سلامت نیز ورزش بسیار اهمیت دارد چرا که طبق اسناد اگر یک واحد در بهداشت و پیشگیری هزینه کنیم صد واحد در درمان سود می‌کنیم. همچنین به جهت تأثیر ورزش در موضوع نشاط و شادابی جامعه و عبور از خمودگی و افسردگی ضرورت دارد که سرمایه گذاری ویژه ای در حوزه ورزش کنیم.

بخوانید:  ۳۱۷ بیمار در استان قزوین در صف انتظار دریافت عضو اهدایی هستند

شهردار تهران گفت: سرمایه گذاری در ورزش به ویژه در ورزش بانوان که برکات زیادی برای جامعه دارد، برای ما حائز اهمیت است.