خلق هویت ورزشی برای شهر تهران دارای ضرورت است


به گزارش خبرگزاری برنا؛ شهرداری تهران میزبان جمعی از بانوان ورزشکار مدال آور بود که در این مراسم  علیرضا زاکانی شهر دار تهران، محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، فاطمه قاسمپور نماینه تهران در مجلس شورای اسلامی و زهرا شمس احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و ورزشکارانی همچون فرشته کریمی، فرحناز ارباب، مریم سلطانی، مریم موسوی اصل، شهرزاد نصیری، مریم یوسفی، زینب عباس نژاد و حضور داشتند.

محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم اظهار کرد: خرسندیم در جمع قهرمانانی حضور داریم که با اثبات توانمندی خودشان پیشران توانمندی کشور می‌شوند و خیل بزرگی از جوانان را به سمت پیشرفت حرکت می‌دهند. امیدواریم با پیوستگی قهرمانان و حوزه مدیریت شهری بتوانیم این الگوسازی را گسترش دهیم.

وی افزود: تقاضای ما این است که شما در شهر پرچمدار ورزش و نشاط و سلامتی شوید تا ما نیز بتوانیم در مدیریت شهری، شهر را از این حوزه مستغنی کنیم و فضای شهر را تغییر دهیم.

در ادامه چند تن از بانوان ورزشکار مطالبات و نظرات خود را با شهردار تهران مطرح کردند.