خودت را آزار نده؛ “رونالدو” بزرگ است اما “ایران” بزرگتر است

منبع

بخوانید:  امیدواری هوادار ایرانی از صعود تیم ملی از گروه