خوش و بش بازیکنان دو تیم بعد از بازی


گزارش خبرنگار اعزامی برنا به قطرمنبع