خوی قطب اول تولید عسل در کشور؛ برداشت ۱۲ هزار تن عسل از زنبورستان‌های خوی

زنبورداران شهرستان خوی از ۴۵۰ هزار کندوی زنبور عسل ۱۲ هزارتن محصول برداشت کردند.منبع