خیابان نبرد برای توان یابان و سالمندان مناسب سازی شد

منبع

خیابان نبرد برای توان یابان و سالمندان مناسب سازی شد

 

به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی روحانی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 15 تهران درباره این خبر گفت: عملیات مناسب سازی خیابان نبرد که درسال جاری دربرنامه کاری حوزه عمران منطقه گرفته بود به مرحله نهایی خود رسیده و تاپایان سال به اتمام خواهد رسید.