خیابان ولیعصر (عج) گرگان با «برگ نو» بازپیرایی می شود

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان افزود: دلیل انتخاب این درختان، همیشه سبز بودن، هرس پذیری، سازگاری مناسب با آب و هوای منطقه و ارتفاع مناسب است. 

وی گفت: این درخت در تمام فصول سال جلوه زیبایی با فرم تاج تولیدکرده و همچنین به کم آبی، سرما، آفات و بیماری ها نیز مقاوم است، قطر طوقه و حجم ریشه ای برای کاشت در معابر مناسب بوده و معضلات ناشی از رشد ریشه که سبب تخریب معابر می شود در این گونه مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ مهستی قدس ولی اظهار کرد: استفاده از درختان در معابر شهری موجب بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی صوتی شده و یک محیط زیبا و دلپذیر برای شهروندان را فراهم می نماید که این امر سبب طراوت و سرزندگی شهر می شود.

انتهای پیاممنبع

قدس ولی افزود: در طی روند اجرای این طرح در خیابان‌ ولی عصر (عج) شهر گرگان، با وجود موانعی نظیر: کانال های سرپوشیده، فیبر نوری و غیره کاشت این درختان با جلب رضایت و همکاری فعال شهروندان صورت پذیرفت.

بخوانید:  10 نکته مهم فرزند پروری در تربیت کودکان