خیرین مدرسه ساز استان قزوین امسال 80 میلیارد تومان تعهد کرده اند

منبع

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یادآورشد: 500 میلیون تومان برای ساخت سرویس مدارس و 22 میلیارد تومان برای آسفالت فضاهای آموزشی اختصاص خواهد یافت که تاکنون 8 میلیارد تومان آن تامین شده است.


ناحیه یک آموزش و پرورش با 82 هزار و 565 دانش آموز، 4468 معلم ، 450 مدرسه و تعداد 273 فضای آموزشی دارد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف