خیزش سراسری علیه دولت فرانسه!

مردم سراسر فرانسه امروز نیز همچون هفته‌های گذشته، خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور را به صحنه اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های دولت مکرون تبدیل کردند.منبع

بخوانید:  ولایت، خط قرمز ورزشکاران متعهد انقلابی و مردمی است