دانشجویان خارجی می توانند بهترین سفیران فرهنگی برای ایران اسلامی باشند

انتهای پیام

دانشجویان خارجی می توانند بهترین سفیران فرهنگی برای ایران اسلامی باشند

وی فرهنگ را مجموعه ای از یافته های بشری عنوان کرد و یادآورشد: شکل نرم افزاری این ذهنیت، فرهنگ و شکل سخت افزاری آن، تمدن است و ایران اسلامی از دیرباز دارای فرهنگ غنی بوده و آثار آن نیز مشهود است.

image_2022_7_10-23_47_50_155_pZs

سیاهکلی بیان کرد: بخش های عقلانی این فرهنگ غنی زمانی که با دین اسلام تلفیق شد انقلابی را ایجاد کرد که آثار این انقلاب را در دنیا مشاهده می کنیم.