دانشجویان روانشناسی برای کار حرفه‌ای تربیت نمی‌شوند

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: این دانشگاه‌ها حدود سه برابر ظرفیت‌شان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش دانشجو دارند و طبق اطلاعات موجود، اکثر این دانشگاه‌ها مجوز ندارند و به همین دلیل در این دانشگاه‌ها حتی یک استاد متخصص وجود ندارد و معمولا از اساتید مدعو استفاده می‌شود.

منبع

حاتمی با تاکید بر ارزیابی دانشجویان از نظر علمی و شخصیتی، گفت: بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی ما باید انجام مصاحبه را برای اعطای پروانه اشتغال لغو کنیم و برای تمامی فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پروانه صادر کنیم؛ حتی اگر در رشته مرتبط تحصیل نکرده باشند. اما در این شرایط کسانی پروانه اشتغال می‌گیرند که حتی با اصول اولیه روان‌درمانی آشنایی ندارند. 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف