دانشمند صنعت برق از اقدامات وزارت نیرو در تابستان 1402 تمجید کرد.

منبع

بخوانید:  اتفاقات روز عاشورا با ذکر ساعت /از صبح تا غروب