دانشگاه برای حل مسائل اخیر راهکار بدهد

رئیس‌جمهور در دیدار روسای دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشگاه درباره مسائل اخیر کشور اندیشه کند و راهکار برون‌رفت ارائه بدهد. جنگ امروز، جنگ روایت هاست.
لازم است نظام مسائل دانشگاه، استاد و دانشجو مبتنی بر مسائل کشور تعریف شود. دانشگاه برای استقلال سفره و نان مردم اندیشه کند.منبع