دانشگاه تربیت مدرس گامی جلوتر در تولید دانش بومی در زمینه ابرخازن های آلومینیومی است.

منبع

بخوانید:  افتتاح شعب بانک روسی در تهران روشی برای تسهیل روابط تجاری ایران با برخی کشورهاست