دانش ایرانی/ صدور برگۀ برآورد خسارت حوادث به صورت آنلاین!

|

دانش ایرانی/ صدور برگۀ برآورد خسارت حوادث به صورت آنلاین!

این مدیر حوزه دانش بنیان همچنین توضیح داد: شرکت مهندسین مشاور بنیان زمین پایدار تاکنون توانسته علاوه بر صرفه جویی ارزی، 22 فرصت شغلی نیز به صورت مستقیم ایجاد کند.

سامانه ارزیابی خسارت لحظه ای می‌تواند میزان خسارت ها پس از هر حادثه و یا سانحه ای را به صورت برخط محاسبه کند.