دبل پرسپولیس در دربی حساس؛ پیروزی رفت برابر قرمزها تکرار شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

دبل پرسپولیس در دربی حساس؛ پیروزی رفت برابر قرمزها تکرار شد

بخوانید:  مجروحیت 4 روحانی در قم