دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره افشای حقوق بشر آمریکایی تعیین شد


دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره افشای حقوق بشر آمریکایی تعیین شد

دکتر علی بهادری جهرمی با قبول دعوت دبیرخانه بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی، دبیری شورای سیاست گذاری ششمین دوره این جشنواره را پذیرفت.

انتهای پیام/

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ دکتر علی بهادری جهرمی از بنیانگذاران این جشنواره در سالهای پیشین بوده اند و در طول پنج دوره برگزاری این جشنواره  در سالهای گذشته ، همراهی و همفکری بسیار خوبی با دبیرخانه بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی داشته اند.این شورا وظیفه تعیین سیاست ها و برنامه های اصلی ششمین جشنواره بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی را برعهده دارد و همچنین انتخاب نهایی گزینه های دریافت دومین نشان ملی افشای حقوق بشر آمریکایی نیز با این شورا می باشد.

منبع


|