دخالت و حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه ایجاد امنیت نمی کند

منبع

بخوانید:  اگر نسل کنونی انسان منقرض شود، نسل بعدی چه شکلی خواهد بود؟+تصاویر