دربی 99 بدون حتی یک تماشاگر!


در این جلسه تاکید شد با توجه به مصوبه شورای تامین استان مبنی بر برگزاری دربی بدون تماشاگر، غیر از عوامل برگزاری مسابقه و تیم‌ها و همراهان مشخص شده تیم‌ها، کسی اجازه ورود به ورزشگاه و حضور روی سکوها را نخواهد داشت.

دربی 99 بدون حتی یک تماشاگر!

 

نشست هماهنگی دربی شماره ۹۹ برگزار شد. در جریان این جلسه تاکید شد طبق مصوبه شورای تامین استان به طور جدی از ورود افراد غیر به ورزشگاه برای این بازی جلوگیری می‌شود.