درختان منطقه یک براساس رأی کمیسیون ماده ۷ قطع شدند

با این حال شهرداری منطقه یک به جهت حفظ حقوق شهر از مالک در دادسرای ناحیه ۳۷ شکایت کرده است.

انتهای پیام/منبع

جمع آوری درختان خشک در بر ملک اعلامی، طبق رای صادره از کمیسیون ماده هفت انجام و عوارض آن در رای با ضریب حداکثری ۳ برابری تعیین و توسط مالک پرداخت شده است.

ناحیه مربوطه جهت بررسی مجدد و تکمیلی از وضعیت موجود درختان، آمار برداری انجام و گزارش را به کمیسیون باغات ارجاع داده که کمیسیون بعد از بررسی تایید نموده است درختان موجود کاملا منطبق با رای صادره از کمیسیون ماده ۷ جمع آوری شده اند. 

به گزارش خبرگزاری برنا، در خصوص ملک واقع در خیابان پروین، محله ازگل پیرو اظهارات عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، روابط عمومی شهرداری منطقه یک به استحضار می‌رساند:

بخوانید:  رییس‌جمهور برای حمایت از تیم ملی دستورات ویژه داده است/ ورزش انسجام ملی را افزایش داد