درختان منطقه 14 با روش های سازگار با محیط زیست شسته شدند


درختان منطقه 14 با روش های سازگار با محیط زیست شسته شدند

وی در ادامه با بیان اینکه این عملیات  با برنامه ریزی مرکز تحقیقات، آموزش ومشاوره فضای سبز و تیم اجرایی به صورت شبانه اجرا می شود، افزود: آبشویی شبانه ۳۱۰ اصله از  درختان  ناحیه ۶ با صابون های گیاهی برای شستشو آلاینده های زیست محیطی  و افزایش راندمان فرایند فتوسنتز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد امین سالاری پور شهردار منطقه 14 تهران با بیان اینکه با گرم شدن هوا و  طغیان آفات و حجم مصرف سوخت های فسیلی، جذب دوده و غبار بر روی درختان بسیار بیشتر از حد نرمال می شود، گفت: با توجه به این مهم که سبب کاهش عملکرد و سلامت درختان و زیبایی بصری فضای سبز می شود، عملیات پاکسازی و آبشویی مستمر درختان در شریان های اصلی و معابر فرعی منطقه از جمله ناحیه ۶ بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی مستمر اجرا می شود.

منبع


|