درخشش شیمبا در پیروزی ویژه مس رفسنجاندرخشش شیمبا در پیروزی ویژه مس رفسنجان


آیا این خبر مفید بود؟


منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف