درخواست ایران از عربستان برای ثبت جهانی مشترک جشنواره افطار

منبع

بخوانید:  شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه­‌های اجرایی کشور