درخواست‌ عراقی ها برای پذیرایی از زائران ایرانی

فتارهای محبت آمیز و محترمانه عراقی‌ها با زوار ایرانی برای پذیرایی در اربعین امسال همانند سال‌های گذشتهمنبع

بخوانید:  بیماری های موبایلی و اینترنتی+اینفوگرافی