درخواست لباس از بازیکنان ممنوع!

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا؛ رسانه‌های هلندی گزارش داده باشگاه آژاکس به هوادارانش دستور داده دیگر بنرهایی با موضوع درخواست لباس از بازیکنان با خود به ورزشگاه نیاورند. آژاکسی‌ها متوجه شده‌اند اخیرا چنین بنرهای در سطح ورزشگاه به وفور مشاهده شده و تصمیم به ممنوع کردن همراه داشتن این بنرها گرفته.

بخوانید:  پیشرفت هایی در مذاکرات آتش بس غزه صورت گرفته است