درخواست یامین پور برای بازنگری قانون وظیفه عمومی از نمایندگان مجلس

|

درخواست یامین پور برای بازنگری قانون وظیفه عمومی از نمایندگان مجلس

یامین پور از نمایندگان مجلس برای بازنگری قانون وظیفه عمومی درخواست کرد .منبع

بخوانید:  کشف ۱۲۲ میلیارد ریال چای قاچاق در شورآباد