درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی

منبع
آیا این خبر مفید بود؟


انواع مختلفی از سلول ها- مانند هپاتوسیت ها، سلول‌های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان، سلول‌های بنیادی کبدی انسان- و رویکردهای درمانی متنوع – مانند درمان‌های ترکیبی با استفاده از انواع متفاوت سلول ها، ارگانوئیدها و استفاده از ساختارهای متشکل از سلول‌ها و پلیمرهای طبیعی و مصنوعی قابل پیوند و یا حتی ماتریکس خارج سلولی سلول‌زدایی شده- پیشنهاد شده‌اند و اثر بخشی آنان با مطالعات پیش بالینی و بالینی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

انتهای پیام/

مقاله مذکور چنین نتیجه گیری می  کند که کاربرد امیدوار کننده روش‌های مبتنی بر دانش سلول‌های بنیادی، از جمله سلول‌های بنیادی پرتوان القایی با ادغام در روش‌های جدیدی مانند ویرایش ژن، تمایز هدایت شده و فناوری ارگانوئیدها، چشم‌انداز امید بخشی برای ارائه رویکردهای درمانی جدید و مدل‌سازی بیماری‌ها و اختلالات کبدی ارائه می‌کند.

بخوانید:  بازگشت حجاج خراسان جنوبی از ۱۶ تیر