درگیر جنگ جهانی رسانه ای هستیم

وی با بیان اینکه اجازه دادن به خارجی ها برای شکل دادن به افکار عمومی، یک خیانت آشکار است، تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاهی به این تهدیدات داشته باشیم، شاهد گسترده‌ترین تهاجم رسانه‌ای دشمن از ابتدا تا امروز علیه یک کشور و یک انقلاب هستیم به طوری که هیچ ظرفیت رسانه‌ای در دنیا نبوده که علیه مردم ایران به کارگیری نشود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور توضیح داد: با نگاهی به جنگ تمام عیار رسانه‌ای که علیه ملت ایران به راه افتاده است، می‌توان دریافت که همه ظرفیت‌های رسانه‌ای دشمن به‌کارگیری شده است.

سردار جلالی با بیان اینکه وقتی که نوع لشکرکشی و لشکریانی که علیه نظام اسلامی صف بسته‌اند را بررسی می‌کنیم، می بینیم که از آمریکا گرفته تا انگلیس و رژیم صهیونیستی، منافقین و تجزیه طلب ها و داعش و همه اشرار عالم، روبه‌رو ملت ایران ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: این یک جنگ جهانی در مقیاس و نوع خود بی نظیر است. در این میان ما نیز نیازمند چارچوب و استراتژی‌های خاص خودمان هستیم که در این موضوع هم باید به نقش زنان، تاکید و توجه جدی داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما در شرایط اخیر، با دو استراتژی تخاصمی دشمن روبه‌رو شده‌ایم، تصریح کرد: استراتژی نخست، استراتژی جنگ ترکیبی و استراتژی دوم جنگ شناختی است.

در تاریخ انقلاب‌ها، الگوی حضور زنان ایرانی مسلمان در انقلاب اسلامی متمایز و برجسته است

غفلت دولت گذشته و از دست رفتن زیرساختهای تنویر افکار عمومی

نقش زنان در راهبرد دفاع جامع

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکوفایی نقش زنان در کشور و رشد کمی و کیفی بانوان در عرصه‌های دانشی و علمی و همچنین حوزه های اجتماعی و سیاسی هستیم، تصریح کرد: در تاریخ انقلاب‌ها، الگوی حضور زنان ایرانی مسلمان در انقلاب اسلامی متمایز و برجسته است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایط و با توجه به شرایط، روشنگری‌ها و تبیین‌هایی که انجام شده، صف‌بندی دوست و دشمن مشخص است، خاطرنشان کرد: در این میان باید جایگاه خود و وظایف خود را در این صحنه درگیری مشخص کرده و تکالیفمان را براساس راهبردهای مشخص شده به درستی انجام دهیم.منبع

وی ادامه داد: متاسفانه به علت غفلت در دولت گذشته ما شاهد از دست دادن زیرساختهای شکل دهنده و هدایت کننده افکار عمومی هستیم. همین امر در کنار بکارگیری ابزارهای نوین ارتباطی و شبکه های اجتماعی و رسانه های مبتنی بر فضای سایبر، زمینه را برای اجرای عملیاتهای روانی و تغییر ذهن و باور و تاثیرپذیری افکار عمومی فراهم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه همین نقش موثر زنان در رشد و تعالی انقلاب است که دشمنان را روی زن و خانواده به عنوان رکن اساسی و تاثیرگذار جامعه متمرکز کرده و برای تضعیف آن راهبرد پیچیده طراحی شده است، گفت: زن با حجاب و هویت‌ساز انقلاب اسلامی، خار چشم دشمنان است.

هیچ ظرفیت رسانه‌ای در دنیا نیست که علیه مردم ایران به کارگیری نشده باشد

سردار جلالی در این نشست که با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان در سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر توجه به پدافند غیرعامل در همه حوزه تاکید دارند، تصریح کرد: پدافند غیرعامل، دفاع بدون اسلحه است و از آنجایی که تنها به مردان اختصاص ندارد، سازمان پدافند غیرعامل کشور بررسی‌هایی را برای احصای نقش‌ها و وظایف بانوان در پدافند غیرعامل کشور و نقش آفرینی در یک الگوی دفاعی جامع از کشور و انقلاب و ارزشهای آن در چارچوب پدافند غیرعامل، انجام داده است. حاصل این اقدامات و جلسات بحث و بررسی‌، ارائه الگویی برای نقش آفرینی زنان در ساحت های مختلف پدافند غیرعامل است.

بخوانید:  می‌توان به کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورها دست پیدا کرد