در آستانه جشنواره؛ ۹۸ هزار نفر دیروز به سینما رفتند

در آستانه جشنواره؛ ۹۸ هزار نفر دیروز به سینما رفتند

لوپتو، جزیره فضایی، پسر دلفینی و پالتو شتری، دیگر فیلم‌های پرفروش روز گذشته سینماها بودند.

در آستانه جشنواره؛ ۹۸ هزار نفر دیروز به سینما رفتند

ملاقات خصوصی نیز ۱۹ هزار بلیت فروخت و به فروش ۳۸۲ میلیون تومانی دست یافت.

انتهای پیام//

روز گذشته، ۹۸ هزار نفر به سینما رفتند که این میزان، بیشترین استقبال به عمل آمده از سینماها طی ۶ماهه دوم امسال محسوب می‌شود.


در آستانه جشنواره؛ ۹۸ هزار نفر دیروز به سینما رفتند

منبع


|

در آستانه جشنواره؛ ۹۸ هزار نفر دیروز به سینما رفتند

سینماهای کشور از امروز و با آغاز جشنواره، موج جدیدی از مخاطب را تجربه خواهند کرد که کمک بسیاری به رونق گیشه و بهیود وضعیت اقتصادی سینماها خواهد کرد.

طی روز گذشته، ۲۳۲۵ سانس تعریف شد و گیشه، حدود ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان فروخت.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف