در حال بررسی پاسخ به ایران هستیم

|

آمریکا: در حال بررسی پاسخ به ایران هستیم

یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد هماهنگی با طرف اروپایی درباره پاسخ ایران به متن پیش نویس توافق مربوط به احیای برجام ادامه دارد.

منبع

بخوانید:  504 طرح برقرسانی در استان قزوین افتتاح شد