در حوزه نظارت و ارزیابی مدیران شاهد برخوردهای خوب و به موقع از سوی دولت هستیم


انبارلویی: در حوزه نظارت و ارزیابی مدیران شاهد برخوردهای خوب و به موقع از سوی دولت هستیم

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به آخرین نظارت و ورود دولت و شخص رئیس‌جمهور به اجرای دقیق و درست مصوبات، خاطرنشان کرد: بحث حقوق فرهنگیان  روند اشتباهی را طی کرد که با ورود به موقع دولت و شخص رئیس جمهور منجر به اصلاح در مدیریت آموزش و پرورش شد که اقدام بسیار خوبی بود که باعث تقویت اعتماد ملی به ویژه قشر فرهنگیان خواهد شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ” به نظر می‌رسد وعده دولت مبنی بر ارزیابی مدیران تحقق یافته است” تاکید کرد: در این زمینه شاهد برخوردهای خوب، مناسب و به موقع هستیم.


|

منبع

انبارلویی ادامه داد: رئیس‌جمهور در ابتدا در این باره اظهار داشتند که گشت ارشاد مدیران و مسئولین را برقرار خواهیم کرد که در پی آن شاهد استقرار و ایجاد ابزارهای نظارتی در دولت و مجلس هستیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه ” به نظر می‌رسد وعده دولت مبنی بر ارزیابی مدیران تحقق یافته است” تاکید کرد: در این زمینه شاهد برخوردهای خوب، مناسب و به موقع هستیم و به نظر می‌رسد مدیریت در این زمینه نظارتی به سمت سلامت در اجرا و کارآمدی درحال پیش‌روی است.