در راه ماندن اتوبوس در جنگل گلستان/ ۲۲ مسافر اسکان داده شدند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف